En studie om fetma med grundläggande bevis

Different cases 2007 M

Yasser, Radionic research 21-2-2005

Ny dimension för energimedicin i hopplösa fall

Rulle M.A.R.S.III Bioresonance Device In Oligospermia

Energimedicin och oligospermi

Energiterapi av M.A.R.S.III Radionic Device Effects On The Organic Biochemical Tests Of Patients

Beställ ditt test

Vi tror att genom att ge dig dina testresultat och relevant information i varje avsnitt kan dina resultat utgöra början på en resa som gör det möjligt för dig att göra positiva förändringar i din dagliga kost och miljö.