Komplementär och alternativ medicin

Komplementär- och alternativmedicin

Vad är komplementär och alternativ medicin?

Bioresonansbehandling och -testning kategoriseras som komplementär och alternativ medicin (CAM). Detta är en varierad grupp av terapier, metoder och produkter som faller utanför den konventionella medicinen eller sjukvården.

En komplementär terapi används tillsammans med konventionell medicin eller behandling, medan alternativ terapi används i stället för konventionell medicin eller behandling. Vissa terapier eller metoder kan användas som antingen komplementära eller alternativa; det beror på om de kombineras med konventionell medicin vid sidan av eller inte.

Andra terapier och metoder som anses vara komplementär och alternativ medicin:

  • Aromaterapi
  • Ackupunktur
  • Kiropraktik
  • Homeopati
  • Massageterapi
  • Naturopati
  • Osteopati
  • Pilates
  • Yoga

Finnande av behandlare inom komplementär- och alternativmedicin

När du använder dig av komplementär- och alternativmedicin är det viktigt att du letar efter en legitimerad behandlare som är registrerad inom sitt expertområde. De legitimationer som krävs för utövare av komplementär vård i USA varierar mellan olika delstater, så det är viktigt att kontrollera vad som krävs i den delstat där du konsulterar en utövare.

Om du tror att du har ett hälsotillstånd ska du alltid först söka råd hos din läkare.

Användning av komplementär och alternativ medicin bland vuxna och barn: USA, 2007

https://nccih.nih.gov/sites/nccam.nih.gov/files/news/nhsr12.pdf

Beställ ditt test

Vi tror att genom att ge dig dina testresultat och relevant information i varje avsnitt kan dina resultat utgöra början på en resa som gör det möjligt för dig att göra positiva förändringar i din dagliga kost och miljö.