Vetenskapen bakom
hårtestning

Vetenskapen bakom hårtestning

Bioresonanshårtestning bygger på kvantfysik. Detta är ett ganska komplext vetenskapsområde, men i mycket grundläggande termer handlar kvantfysik om materiens och energins beteende i det mycket lilla, alltså atomer och subatomära partiklar och vågor. Kvantfysiken erkänner att allt omkring oss avger en frekvens som kan mätas. Den känner också till ett fenomen som kallas för sammanflätade tillstånd. Se videon till höger.

Bioresonanstestning använder information från en levande organism som avger energi, i det här fallet ett hårprov. Energin, eller frekvenserna, i håret testas. Dessa frekvenser jämförs med frekvenser för alla testade ämnen; livsmedel, icke-livsmedel, vitaminer, mineraler, metaller, enzymer och bakterier, för att fastställa deras nivåer i kroppen och deras känslighetsnivå.

Hårprovet som lämnas för testningen kan ses som ett fingeravtryck av en person. När detta kombineras med den personliga informationen från inlämningsformuläret ger det all information som krävs för att genomföra själva testet.

Hur vetenskapen fungerar

Forskning och stöddokument

Ett växande antal människor upptäcker fördelarna med bioresonansbehandling. Även om bioresonanstester saknar tillräckliga kliniska dokument, finns nedan ett urval av forskningsdokument som syftar till att utbilda och informera om bioresonans effektivitet.

Vänligen kom ihåg att om du är allvarligt sjuk eller tror att du har ett medicinskt tillstånd rekommenderar vi att du omedelbart kontaktar din läkare.

Ta en titt på vårt exempel på Viktigaste uppgifter-rapport.

Kompletterande alternativmedicin (CAMS)

Våra livsmedelskänslighetstester utförs med hjälp av bioresonansterapi och kategoriseras under Komplementär och alternativ medicin (CAM) som omfattar ett brett spektrum av terapier som faller utanför den vanliga medicinen. Testerna och den relaterade information som tillhandahålls innebär ingen medicinsk diagnos och är inte heller avsedda att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har ett medicinskt tillstånd eller om du har frågor om ett medicinskt tillstånd och/eller medicinska symtom.

Beställ ditt test

Vi tror att genom att ge dig dina testresultat och relevant information i varje avsnitt kan dina resultat utgöra början på en resa som gör det möjligt för dig att göra positiva förändringar i din dagliga kost och miljö.