Våra vanliga frågor

Var skickar jag mitt hårprov?

Postadress:
Check My Body Health
Östra Hamngatan 17, 411 10 Göteborg, Sweden

Vad är Bioresonans hårtestning?

Bioresonansbehandling är en av flera metoder, däribland homeopati, akupunktur och andra naturläkemedel inom området empirisk healing.

Bioresonansbehandling uppfanns i Tyskland 1977 av Franz Morell och hans svärson, ingenjören Erich Rasche.

Konceptet med bioresonans är att maskinens elektromagnetiska vågor skapar en resonans i kroppens celler som i sin tur ger önskade effekter.

Bioresonans är en säker och skonsam, icke-invasiv alternativ terapeutisk teknik som är utformad utifrån förutsättningen att alla materiepartiklar genererar elektromagnetisk energi.

Jag väntar på att mitt kit ska anlända, hur lång tid tar det?

Det finns inget fysiskt kit som skickas ut till dig. När du har slutfört din beställning ska du följa instruktionerna på skärmen eller via e-post och skicka ditt hårprov till den angivna adressen.

Du behöver ingen särskild förpackning för att skicka ditt prov, lägg bara håret i en liten förslutningsbar påse med tydlig uppgift om din inlösenkod och namn i ett säkert postkuvert.

Vänligen kom ihåg att betala för rätt porto eftersom vi inte kan ansvara för post utan frimärke.

Detta ska adresseras till följande:

Check My Body Health
Östra Hamngatan 17, 411 10 Göteborg, Sweden

Du bör få dina resultat inom 3-5 dagar från det att du har fått ditt e-postmeddelande om att du har tagit emot provet. Om du inte har fått någon korrespondens från Check My Body Health, kontrollera din e-post SPAM eller JUNK mapp eftersom våra e-postmeddelanden ibland kan hamna i detta område.

Hur vet jag att du har fått mitt prov?

Sedan vårt labb har tagit emot ditt hårprov skickar vi ett bekräftelsemail. Vi strävar efter att tillhandahålla dina resultat inom 3-5 dagar efter att du har fått detta e-postmeddelande.

Om du inte har fått någon korrespondens från Check My Body Health så kontrollera din e-post SPAM eller JUNK mapp eftersom våra e-postmeddelanden ibland kan hamna i detta område. Tveka inte att höra av dig om du känner att det har gått längre än så, eftersom vårt supportteam kan kontrollera statusen för din beställning och skicka om den om det behövs.

Jag har gjort ett test hos en annan leverantör, men mina resultat är annorlunda. Varför är det så?

Tester från olika företag ger ofta olika resultat. Detta beror på att för att kunna jämföra två tester på ett korrekt sätt är det absolut nödvändigt att allt är exakt likadant, inklusive typ av test, den utrustning som används, testets tillverkare, testprotokollet och rapporteringsintervallen. Om en variabel är annorlunda är testerna inte jämförbara.

Jag har en känd allergi men den har inte synts i mina resultat

Du kan ha en känd allergi; så låt oss hjälpa dig att tolka känslighetsresultaten för denna produkt.

Scenario 1: Föremålet som du är allergisk mot visar sig som ett föremål med måttlig eller hög reaktivitet. Detta innebär att du förutom en födoämnesallergi även har en födoämnesöverkänslighet. Om du redan har tagit bort denna vara från din kost behöver du inte vidta några åtgärder. Om du inte har tagit bort den tidigare är det värt att överväga att göra det, men vi rekommenderar inte att du återinför den efter eliminationsdieten.

Scenario 2: Den produkt du är allergisk mot visas som en produkt utan reaktivitet. Detta innebär att du inte har någon födoämnesöverkänslighet mot denna vara, men resultatet ifrågasätter eller motsäger inte förekomsten av din födoämnesallergi mot varan. Det betyder INTE att du bör återinföra produkten i din kost, utan du bör respektera de symtom eller testresultat som du har haft tidigare när det gäller allergi.

Håll dig i minnet att detta test inte testar för allergi.

Vardagsmat
Det är vanligt att ett livsmedel som konsumeras i den dagliga kosten eller mycket ofta testas som måttligt eller högkänsligt. Detta kan hända vid livsmedelskänslighet och kan bero på att kroppen plötsligt kämpar med att bearbeta eller bryta ned särskilda beståndsdelar i livsmedlet. Detta kan orsakas av överkonsumtion av en livsmedelsgrupp eller bero på en obalans i tarmbakterier eller förekomst av lågnivåinflammation i tarmen.

Oavsett orsaken ska du inte misströsta. Vi talar om livsmedelskänslighet och INTE om allergi, och därför kan det hjälpa att genomföra en diet för eliminering av livsmedel med efterföljande återinförande. Detta kan innebära att du måste eliminera en favoritmat eller ett huvudämne i din kost under några veckor, men du kommer att kunna återinföra
det. Att eliminera livsmedel under en period kan ge tarmen tid att “vila” från utlösande livsmedel och återinförandet av livsmedel kan ge dig möjlighet att bedöma hur ett livsmedel eller en livsmedelsgrupp får dig att känna dig.

Tarmnäring
I de flesta fall räcker det med att genomföra en eliminationsdiet för att förbättra symtomen och ge en större förståelse för eventuella livsmedel som inte passar kroppen. Det är också värt att överväga näring av matsmältningskanalen och ta itu med eventuella obalanser i tarmbakterierna för att ytterligare förbättra tarmfunktionen och minska matsmältningssymptomen.

Jag vill diskutera mina resultat med dig. Är detta möjligt?

Ja. På grund av att dina resultat är känsliga och vår policy för dataskydd måste du kunna uppge ditt namn, din e-postadress och din inlösenkod för att diskutera din beställning, så ha dessa uppgifter redo. Vi kan ta emot förfrågningar via e-post eller livechatt.

Jag vill ha en återbetalning, vad är er företagspolicy?

För alla Groupon-beställningar måste du begära återbetalning via Groupon-kontot eftersom Check My Body Health inte hanterar dessa återbetalningar. Vi kan endast behandla återbetalningar för kunder som har betalat direkt via vår webbplats. För kunder som har köpt direkt på vår webbplats erbjuder vi en 100 % återbetalningsgaranti. Se vår sida med villkor för fullständig information https://checkmybodyhealth.com/se/villkor-och-forutsattningar/

Vad är matkänslighet?

Matkänslighet uppstår när kroppen har svårt att smälta ett visst livsmedel. Att ha matkänslighet kan orsaka symtom som uppblåsthet, förändringar i avföringen, huvudvärk och trötthet. Det kan också bidra till symtom som upplevs av personer med kroniska tillstånd som irritabel tarm, kronisk trötthet, artrit, autism och ADD/ADHD.

Vad är matallergi?

Matkänslighet ska inte förväxlas med matallergi. Det här testet är endast avsett för livsmedelskänslighet. Symtom på matallergi är bland annat hosta, nysningar, rinnande näsa/ögon, kliande mun/ögon, svullnad av läppar/ansikte, utslag, försämring av eksem och/eller astma, väsande andning, andningssvårigheter, kräkningar, diarré och, i sällsynta fall, anafylaxi. Testning för födoämnesallergi kan endast göras genom ett blodprov, ett hudpricktest eller ett plåsterprov.

Testar ni för allergier?

Känslighet INTE Allergi

Det är viktigt att upprepa att det här testet INTE är avsett för allergi. Det är lätt att blanda ihop allergi och känslighet eller intolerans eftersom de olika termerna ofta används synonymt, vilket leder till feltolkningar. Allergi och känslighet är inte samma sak. Om någon är allergisk mot ett livsmedel kan det naturligtvis beskrivas som att han/hon är “känslig”, men som hälsotillstånd skiljer sig allergi från känslighet eller intolerans.Det finns ett par grundläggande skillnader mellan allergi och känslighet; att ha matkänslighet kan vara obekvämt och orsaka symtom som, även om de är irriterande, pinsamma eller till och med försvagande, inte har potential att vara livshotande som de som orsakas av matallergi; matkänslighet kan också förändras med tiden, den kan ofta övervinnas genom att genomföra en diet för eliminering av livsmedel och/eller förbättra tarmhälsan, men matallergi tenderar att vara livslång.

Den fysiologiska processen som äger rum i kroppen under en allergisk reaktion är också helt annorlunda än den som gäller för känslighet. En allergisk reaktion involverar immunförsvaret och celler som kallas antikroppar, medan detta inte är involverat vid känslighet. Hårtestning testar inte antikroppsnivåer därför är det därför det inte kan användas för att testa allergi.

Vad är känslighet för andra livsmedel?

Non-livsmedel kan, precis som livsmedel, få kroppen att reagera, vilket leder till att symptom som huvudvärk och trötthet uppstår. Det är viktigt att notera att detta inte är ett allergitest och därför kan eventuella kända pollen-, dammkvalster- eller mögelallergier dyka upp i detta test eller inte.

Vad är metalltoxicitet?

Metalltoxicitet är den bygg-uppkomsten av stora mängder tungmetaller i kroppens mjuka vävnader. De tungmetaller som oftast förknippas med förgiftning är bly, kvicksilver, arsenik och kadmium. Exponering sker vanligen genom industriell exponering, föroreningar, livsmedel, mediciner, felaktigt belagda livsmedelsbehållare eller intag av blybaserade färger. Symtomen varierar mellan de olika typerna av tungmetaller.

Vad är en eliminationsdiet?

En elimineringskost innebär att man tar bort intoleranta eller problematiska livsmedel och drycker från sin dagliga kost. Den genomförs under en kort tidsperiod, normalt omkring fyra veckor. I vissa fall kan en person rekommenderas att genomföra en längre elimineringskost, men i allmänhet är cirka 4 veckor tillräcklig tid för att få goda resultat. I slutet av denna period kan du återinföra saker en efter en samtidigt som du övervakar dina symtom och ditt allmänna välbefinnande.

Vad kan du äta på en elimineringskost?

Du kan äta vilka saker som helst, som inte har någon reaktivitet, med undantag för kända allergier eller intoleranser.

Hur många produkter testar ni?

Vi testar för över 400 typer av mat och dryck. Vi testar också för över 400 icke-livsmedel som pollen och rengöringsmedel. Dessutom testar vi vitaminer + mineraler och metaller. Välj det mest lämpliga testet för dig från valet av våra 5 tester.

Vilken ålder är den yngsta åldern du skulle överväga att testa?

Vi testar inte på barn under sex år. Detta är en företagspolicy som vi har infört av två anledningar; först och främst anser vi att det är viktigt att alla symtom som upplevs av små barn bör undersökas och utforskas av en läkare. För det andra genomgår kroppen, inklusive matsmältningssystemet och immunsystemet, hos ett spädbarn eller småbarn fortfarande en snabb utveckling och förändring.

Kan jag ta testet om jag är gravid?

Optimal näring under graviditet och amning är avgörande för mor och barn. För att minska eventuella risker för mamman eller barnet är det vårt protokoll att inte erbjuda tester, råd eller livsstilsförändringar under graviditet och/eller amning.

Är testerna smärtsamma?

Nej de är inte alls smärtsamma.

Mitt hår är mycket kort. Kan du ändå genomföra testerna?

Ditt hår behöver inte komma från ditt huvud. Det kan komma från benet, armen eller till och med bröstet. Vänligen lämna inte in pubishår.

Måste du klippa håret eller dra ut det?

Du behöver inte klippa håret, Det kan dras ut från roten.

Kan jag använda hår från min hårborste?

Ja, Det går bra så länge det bara är du som använder den.

Mitt hår är färgat, kommer det att påverka resultatet?

Detta kommer inte att påverka resultaten.

Kompletterande alternativmedicin (CAMS)

Våra livsmedelskänslighetstester utförs med hjälp av bioresonansterapi och kategoriseras under Komplementär och alternativ medicin (CAM) som omfattar ett brett spektrum av terapier som faller utanför den vanliga medicinen. Testerna och den relaterade information som tillhandahålls innebär ingen medicinsk diagnos och är inte heller avsedda att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om du har ett medicinskt tillstånd eller om du har frågor om ett medicinskt tillstånd och/eller medicinska symtom.

Beställ ditt test

Vi tror att genom att ge dig dina testresultat och relevant information i varje avsnitt kan dina resultat utgöra början på en resa som gör det möjligt för dig att göra positiva förändringar i din dagliga kost och miljö.