Ekologiskt jordbruk och ekologisk livsmedelsproduktion blir alltmer populärt och lönsamt för varje år som går, och mängden ekologiska livsmedel som säljs i många länder fortsätter att öka. Detta är delvis ett resultat av oron för säkerheten hos vanliga bekämpningsmedel och önskan att uppmuntra snällare och mer miljövänliga metoder för livsmedelsproduktion. Men är detta verkligen det bästa sättet att göra det på?

Hur trendig (och välsmakande) ekologisk mat än kan vara är den inte alltid bättre för din hälsa eller ens mer miljömässigt hållbar. Det gäller att överväga varje köp och varje livsmedels ursprung separat.

Vi kan dock ge dig några allmänna riktlinjer om de verkliga fördelarna och även några negativa aspekterna med att äta ekologiskt.

 

Fördelarna med riktig ekologisk mat

  • De flesta definitioner av “ekologiskt” utesluter användningen av genetiskt modifierade grödor eller djur. Även om det inte finns några tydliga bevis för att genetiskt modifierade grödor är skadliga i sig själva, föredrar många människor att undvika dem av principiella skäl.
  • Ökologiska jordbruksmetoder tenderar också att vara mycket mindre grymma mot djuren själva. Vid god ekologisk odling får djuren en mer naturlig kost och lever under mer naturliga förhållanden – särskilt om de också är “frigående”.
  • Ökologisk livsmedelsproduktion är i allmänhet mer hållbar och skonsammare för miljön. Ekologiska gårdar tenderar faktiskt att hysa en större mångfald av växt- och djurarter.
  • Ökologiska livsmedel kan förväntas ha lägre halter av bekämpningsmedel och bekämpningsmedelsrester. Eftersom det finns en växande oro för kommersiella bekämpningsmedels roll när det gäller att orsaka cancer hos människor är detta viktigare än någonsin. Vi skulle dock vara efterblivna om vi inte nämnde att så mycket som 70 % av icke-ekologiska grödor också uppvisar noll rester av bekämpningsmedel. Det är ändå bättre att vara säker än att vara ledsen!
  • Ökologiska livsmedel innehåller i allmänhet inga konserveringsmedel. Faktum är att det finns väldigt få kemikalier som man kan använda och ändå kalla livsmedel för ekologiska. Många människor är allergiska mot dessa konserveringsmedel, och vissa studier kopplar dem även till cancer.
  • Ökologiska livsmedel brukar presenteras i obearbetat eller minimalt bearbetat skick. Därför har de dramatiskt lägre halter av härdade fetter. Hydrerade fetter har kopplats till hjärtsjukdomar och andra hälsoproblem, så de bör verkligen undvikas.

 

Problemen med ekologiska livsmedel

  • Livsmedel kan produceras “ekologiskt” och ändå använda ett litet sortiment av konstgjorda kemikalier. I den mesta ekologiska livsmedelsproduktionen används kemikalier, på något litet sätt. Om du är känslig för dessa kemikalier skyddar dig inte nödvändigtvis en ekologisk kosthållning.
  • Ökologiska livsmedel är i allmänhet dyrare än det icke-ekologiska alternativet.
  • Ökologiska livsmedel innehåller få konserveringsmedel, vilket vi nämnde som en positiv aspekt. Konserveringsmedel har dock en viktig roll – de gör att livsmedel förstörs långsammare. Ekologiska livsmedel kan förstöras snabbare, och det bidrar till matsvinn (samt gör det ännu dyrare på ett praktiskt plan).

 

Alla dessa oordentliga, ofullständiga bevis

Förvånande nog för vissa försäkrar flera stora och välrespekterade offentliga organ (bland annat Livsmedelsverket, den franska myndigheten för livsmedelssäkerhet och den brittiska myndigheten för livsmedelsstandarder) att ekologisk mat inte är säkrare eller mer näringsriktig än icke-ekologisk mat, på något mätbart sätt.

På samma sätt tenderar vi att anta att ekologiska livsmedel måste vara hälsosammare än icke-ekologiska livsmedel. Återigen ser vi stora offentliga organ rapportera att det helt enkelt inte finns någon vetenskaplig konsensus om att så är fallet. Det betyder att det kanske inte finns några hälsofördelar alls.

Nu betyder det inte att det inte är godare, mer miljövänligt och mer ansvarsfullt på andra sätt, men vi kan inte riktigt säga att ekologisk mat definitivt är bättre för oss.