Onder de veel voorkomende gezondheidsklachten kunnen problemen met de schildklier moeilijk te herkennen zijn. De symptomen zijn subtiel en gemakkelijk te verwarren met andere aandoeningen. In feite is het gemakkelijk om veel van de waarschuwingssignalen af te schrijven als bijwerkingen van een druk leven in de 21e eeuw. Dit betekent dat veel mensen jarenlang met schildklierproblemen leven zonder dat ze het beseffen.

De schildklier is een klier die zich in de menselijke keel bevindt, dicht bij de luchtpijp. Deze klier geeft twee hormonen af aan het lichaam. Triiodothyronine (ook bekend als T3) voorziet het lichaam van thyroxine (of T4), dat ook rechtstreeks door de schildklier wordt afgegeven. Deze hormonen zijn essentieel voor een gezond, actief en volledig functioneel stel organen.

Soms werkt de schildklier niet naar behoren. Problemen met de schildklier komen vaak voor, vooral bij vrouwen. Vrouwen hebben tot twintig keer meer kans op schildklierproblemen dan mannen. Deze gezondheidsklachten kunnen ook erfelijk zijn.

De meest voorkomende problemen met de schildklier zijn hyperthyreoïdie, een overactieve schildklier, of hypothyreoïdie, een onderactieve schildklier. Deze aandoeningen beginnen zich meestal op volwassen leeftijd te manifesteren, tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar. Ze kunnen echter ook bij zuigelingen voorkomen. Pasgeboren baby’s worden al heel vroeg in hun leven getest op waarschuwingssignalen van hypothyreoïdie. Als deze aandoening niet wordt behandeld, kan dit leiden tot lichamelijke of geestelijke ontwikkelingsachterstand.

 

Symptomen en gevolgen van hyperthyreoïdie

Als u een overactieve schildklier hebt, geeft uw lichaam overmatige hoeveelheden triiodothyronine en thyroxine af. Dit kan leiden tot een reeks symptomen, waaronder:

 • Rusteloosheid, gevoelens van angst en prikkelbaarheid.
 • Spiertrillingen.
 • Een gezwollen of vergrote nek.
 • Hartkloppingen, of een hoge hartslag in rust.
 • Gevoeligheid voor warmte en de hele tijd warm aanvoelen.
 • Splotseling en onverklaarbaar gewichtsverlies.

Als u deze symptomen ervaart, maak dan een afspraak met uw huisarts voor een bloedonderzoek. Meestal zal dit een overmaat aan hormonen in het bloed aantonen. Er kan dan een behandelplan worden opgesteld. In sommige gevallen kan verder onderzoek nodig zijn. De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van uw hyperthyreoïdie.

 

Oorzaken van en behandeling voor hyperthyreoïdie

In de meeste gevallen wordt hyperthyreoïdie veroorzaakt door de ziekte van Graves. Dit is een auto-immuunaandoening, waarbij het immuunsysteem de schildklier aanziet voor een indringer en deze aanvalt. In sommige gevallen is hyperthyreoïdie echter een bijwerking van medicatie voor de behandeling van andere aandoeningen. Behandelingen voor onregelmatige hartslag worden vaak in verband gebracht met hyperthyreoïdie. Keelknobbels kunnen ook tot deze aandoening leiden.

Als u vermoedt dat u aan hyperthyreoïdie lijdt, ga dan naar uw arts. Als deze aandoening in een vroeg stadium wordt ontdekt en op de juiste manier wordt behandeld, hoeft het geen grote zorg te zijn.

Indien van toepassing, zal uw arts u thionamiden voorschrijven. Dit zijn medicijnen die de productie van hormonen uit de schildklier controleren. Propylthiouracil en carbimazol zijn de meest voorkomende voorschriften. U moet deze medicijnen levenslang blijven innemen.

Als medicatie niet helpt, moet u misschien operatief worden ingegrepen. Dan kan een deel van de schildklier worden verwijderd. Dit zal op zijn beurt het aantal geproduceerde hormonen verminderen. Een ander alternatief is een behandeling met radiojodium. Dit is een vorm van radiotherapie die elementen van de schildklier vernietigt en het vermogen om hormonen af te geven vermindert.

Een gezondheidsdeskundige zal uw opties met u bespreken. Samen kunt u beslissen over het ideale behandelingsplan voor uw overactieve schildklier. Zodra u de aandoening onder controle heeft, zult u in staat zijn om een regelmatig, volwaardig en ongehinderd leven te leiden.

 

Symptomen en gevolgen van hypothyreoïdie

Soms geeft de schildklier niet genoeg triiodothyronine en thyroxine af. Aangezien deze hormonen van cruciaal belang zijn voor het lichaam, zal de afwezigheid ervan worden gevoeld. Hypothyreoïdie zal echter geen plotse orgaanuitval of kritieke ziekte veroorzaken. Het kan enige tijd duren voordat u de waarschuwingssignalen opmerkt. Veel voorkomende symptomen van een onderactieve schildklier zijn:

 • De hele tijd moe zijn.
 • Pijnlijke spieren en ledematen, vooral de benen.
 • Voel je je bijzonder gevoelig voor kou.
 • Huid en haar voelen droog en schilferig aan.
 • Lage stemming en depressie.
 • Wichtstoename of moeite met afvallen, hoeveel u ook beweegt.

Het zijn problemen met het gewicht die meestal hypothyreoïdie aan het licht brengen. Als je gezond eet en regelmatig beweegt maar toch lijkt aan te komen, is het de moeite waard om met een arts te praten. Bovendien zullen veel huisartsen vragen om een bloedonderzoek als u zich bij hen presenteert met een depressie. Het verband tussen hypothyreoïdie en geestelijke gezondheid is de laatste jaren steeds duidelijker geworden.

 

Oorzaken en behandeling van hypothyreoïdie

Meestal is een onderactieve schildklier erfelijk. Als een van uw ouders aan deze aandoening lijdt, is de kans groot dat u het erft. Hypothyreoïdie kan echter ook het gevolg zijn van een aantasting van de schildklier door ziekte. Bovendien ontwikkelen sommige patiënten met hyperthyreoïdie later hypothyreoïdie als gevolg van medicatie of behandeling.

Gelukkig is de behandeling van hypothyreoïdie betrekkelijk eenvoudig. Uw arts zal u Levothyroxine voorschrijven, een tablet dat eenmaal daags moet worden ingenomen. Dit voorschrift zal de hormoonproductie versterken en de onderactieve schildklier uitbalanceren.

Als gevolg hiervan zullen uw symptomen onder controle zijn en zal uw lichaam reageren. Het kan echter een periode van vallen en opstaan zijn voordat de juiste dosering is gevonden. In de eerste 6-12 maanden na de diagnose moet u een reeks bloedonderzoeken ondergaan.

Er is geen reden waarom iemand met een onderactieve schildklier geen volwaardig en actief leven zou kunnen leiden. Als u Levothyroxine blijft innemen, zal uw lichaam op de juiste manier reageren. U zult deze medicatie echter levenslang blijven gebruiken, dus zorg ervoor dat u altijd een up-to-date recept bijhoudt.

 

ernstige problemen met de schildklier

Meestal is een schildklierprobleem te wijten aan hyper- of hypothyreoïdie. Af en toe kan het probleem echter ernstiger van aard zijn. De klier kan moeite hebben om te werken als gevolg van een hypofyse storing of een kankergezwel.

Aarzel daarom niet om een gezondheidsdeskundige te vragen een mogelijk schildklierprobleem te onderzoeken. Dit kan het verschil betekenen tussen een snelle en eenvoudige behandeling of een ingrijpende operatie.