Vi befinner oss alla i en tid av utmaningar som saknar motstycke i och med spridningen av coronaviruset och vi arbetar alla med att ta reda på hur vi bäst kan minimera riskerna.

Vi vill dela med oss av en uppdatering av våra planer för kontinuitet i verksamheten. Dessa planer mildrar effekterna på våra tjänster av det nuvarande utbrottet av coronavirus.

Vi har robusta processer på plats för att hantera eventuella störningar, inklusive beredskap för våra medarbetare, arbetsplatser, teknik och stödtjänster. Eftersom vi är ett företag som till fullo omfattar flexibelt arbete och distansarbete, kommer stängningen av arbetsplatser att innebära att vi fortsätter att arbeta, men det kan påverka vissa av våra ledtider för att skicka tillbaka testresultat. Vi räknar med störningar i vår globala verksamhet på grund av faktorer utanför vår kontroll, t.ex. förseningar eller inställda posttjänster, men vi kommer att göra vårt bästa för att minimera dessa förseningar och arbeta så snabbt vi kan för att bearbeta alla prover som anländer till vår testanläggning.

Vi kommer att fortsätta att aktivt övervaka den globala utvecklingen och följa Världshälsoorganisationens och den brittiska regeringens riktlinjer för COVID-19.

Med tanke på situationens föränderliga karaktär kan våra kontrollåtgärder och policyer kring COVID-19 komma att ändras och uppdateras. Vi kommer att fortsätta att informera om dessa i förekommande fall.

Du kan fortfarande handla hos oss online och vår testanläggning är fortfarande öppen. Vår prioritet är och förblir våra speciella kunder och vår otroliga personal, och vi tänker på dig och dina under dessa svåra tider. Var försiktiga allihopa, snälla ni.